سامانه آزمون آنلاین

موسسه حقوقى دكتر شهبازى

لطفا جهت ورود و شركت در آزمون روى لينك ثبت نام کلیک نمایید و پس از پرداخت و خواندن راهنمای اولیه، با صداقت کامل و همانگونه که هستید شخصا و به تنهایی و در فضایی مناسب و آرام به سوالات پاسخ دهید از آنجایی که پرسشنامه استاندارد است و نتایج آن با نظارت و کنترل تیم تخصصی استخدامی و مصاحبه های حرفه ای بررسى می گردد، لطفا با خود صادق باشید. و از هر گونه مطلوب نمایی خودداری نمایید.

حداکثر زمان مجاز برای پاسخ گویی به سؤالات ٤٥ دقيقه

راهنمای انجام آزمون و دریافت گزارش

الف - سوالات در قالب عبارات و جملاتی درباره خصوصيات فردى شما مطرح شده است.

ب - شیوه پاسخگویی: لطفاً عبارات و سوالات آزمون را به دقت بخوانید و میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن عبارت مشخص کنید. سپس گزینه مورد نظر  انتخاب کنید

نكات مهم:

برای پاسخگویی احتیاج به تخصص خاصی وجود ندارد، خود را صادقانه توصیف کنید. کلیت خود را در نظر گرفته و نظرات خود را با حداکثر صحت و صداقت بیان نمایید. به تمام سوالات پاسخ دهید و در پایان حتما پايان آزمون را بزنید و منتظر ایمیل مربوطه باشید.

نتيجه و گزارش تفسيرى

شامل تفسیر و نمودار جامع ابعاد اصلی شش گانه + زیرعامل یا ابعاد فرعی ٢٤گانه + در قالب فايل pdf + راهنماى موفقيت در مصاحبه كه ظرف يك ساعت براى شما ارسال خواهد شد.